W tym dziale odnajdą Państwo informacje na temat form ochrony
i
 metod dokumentacji (ewidencjonowania) zabytków: 

WYSZUKIWANIE W TABELI PRZY POMOCY KLAWISZY  Ctrl + F.
W OKNO WYSZUKIWANIA NALEŻY WPISAĆ HASŁO (np. nazwę ulicy).

Lp. Nazwa Bazy
pdf
excel
1 BAZA OBECNIE JEST W BUDOWIE
2 ARCHEOLOGIA - REJESTR I EWIDENCJA, LUTY 2017
3 PLANOWANIE DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI
OBJAŚNIENIA
4 SKREŚLENIA- WOJ. MAZOWIECKIE - SIERPIEŃ 20141. Rejestr i ewidencja zabytków

2. Obejmowanie zabytków prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis     zabytku do rejestru zabytków

3. Układy urbanistyczne o wartości zabytkowej
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g