W tym dziale odnajdą Państwo informacje na temat form ochrony
i metod dokumentacji (ewidencjonowania) zabytków: 

WYSZUKIWANIE W TABELI PRZY POMOCY KLAWISZY  Ctrl + F.
W OKNO WYSZUKIWANIA NALEŻY WPISAĆ HASŁO (np. nazwę ulicy).

Lp. Nazwa Bazy
pdf
excel
1 Wykaz zabytków ujętych w WEZ i wpisanych do rejestru
OBJAŚNIENIA

Informujemy ponadto, iż w Dziale Ewidencji i Rejestru Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie gromadzone są decyzje o wpisie do rejestru zabytków z terenu całego kraju, do dostarczenia których zobligowani są Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków.

Informacje o lokalizacji obiektów i obszarów chronionych ze względu na wpis do księgi A i C rejestru opracowane na podstawie decyzji przesłanych do Narodowego Instytutu Dziedzictwa przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków dostępne są również na administrowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa geoportalu będącym częścią krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Geoportal NID jest dostępny pod adresem http://mapy.zabytek.gov.pl.

Wykaz obiektów i miejsc wpisanych do księgi A rejestru zabytków w formacie pliku CSV można pobrać pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset/rejestr-zabytkow-nieruchomych, natomiast analogiczny plik z wykazem zabytków archeologicznych wpisanych do księgi C rejestru dostępny jest pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset/rejestr-zabytkow-archeologicznych. Oba wykazy zawierają obiekty, o których informacje prezentowane są na geoportalu NID.

Ponadto na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod adresem https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ znajdują się zestawienia zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków z poszczególnych województw przygotowane na podstawie decyzji wydawanych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w postaci aktualizowanych raz w roku plików PDF.
1. Rejestr i ewidencja zabytków

2. Obejmowanie zabytków prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis     zabytku do rejestru zabytków

3. Układy urbanistyczne o wartości zabytkowej
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g