Dotacje

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatrzył wnioski i przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W tym kontekście archiwum prezentuje Państwu dokumenty z lat 1945 - 1946 w sprawie dotacji dla obiektów, które uległy zniszczeniom podczas działań wojennych.Pisma zawierają rys historyczny, a często, co jest niezwykle cenne, relacje naocznych świadków przybliżające wojenne losy obiektów. Zapraszamy do lektury.


Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g