Przedwojenna Warszawa

Przedstawiamy Warszawę z lat trzydziestych ubiegłego wieku w obiektywie Tadeusza Przypkowskiego, historyka sztuki, historyka nauki, bibliofila, grafika, fotografika, gnomonika – jednego z nielicznych na świecie specjalistów zajmujących się obliczaniem i projektowaniem zegarów słonecznych. Człowiek renesansu, w warszawskiej radzie miejskiej pełnił rolę doradcy prezydenta Stefana Starzyńskiego do spraw kultury i sztuki, w latach 1936-39 był sekretarzem komisji opieki nad zabytkami Warszawy. Współpracując z Janem Zachwatowiczem i Stanisławem Lorentzem doprowadził do odbudowy murów obronnych Starej Warszawy, do przekształcenia pałacu Blanka w reprezentacyjny obiekt zarządu miasta. Swoje fotografie poświęcone przedwojennej Warszawie opublikował w wielu albumach m.in. „Mury obronne Warszawy” (wraz z J. Zachwatowiczem), „Piękno Warszawy” (tekst autorstwa S. Wóycickiego), „Jesteśmy w Warszawie” (wraz z W. Hulewiczem).


zdjęcie 1 – Nowe Miasto
zdjęcie 2 - Rynek Nowego Miasta
zdjęcie 3 - ul. Kanonia
zdjęcie 4 – ul. Krakowskie Przedmieście 66
zdjęcie 5 – ul. Leszno 16, Pałac Działyńskich
zdjęcie 6 – ul. Mariensztat 13
zdjęcie 7 - ul. Miodowa 18
zdjęcie 8 – ul. Senatorska 11 (Miodowa 2)

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g