Petycje

Petycje złożone do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie

Plik do pobrania: tutaj.