Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Zapraszamy do zapoznania się z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok, który znajduje się tutaj.


Forum Ochrony zabytków – spotkanie z organizacjami 02.12.2014

Omówienie Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami z perspektywy działań wojewódzkich konserwatorów to jeden z tematów, który został poruszony na spotkaniu Forum Ochrony Zabytków.

Rafał Nadolny przedstawił założenia Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. Dokument przewiduje m.in. przekazanie 26,7 mln zł na stworzenie do 2017 roku nowych rozwiązań systemowych w kwestii ochrony zabytków. Wojewoda Jacek Kozłowski wskazał, że część wytycznych zawartych w dokumencie już jest realizowana na Mazowszu. Są to m.in. likwidacja kolejki wpisów do rejestrów zabytków, wzmocnienie ochrony krajobrazu czy współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Jednym z punktów programu była również rola Forum Ochrony Zabytków we współpracy wojewódzkiego konserwatora z NGO. Wojewoda przypomniał, że to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Forum jest płaszczyzną wymiany myśli i debaty z organizacjami pozarządowymi i społecznikami. W spotkaniach mogą również brać udział eksperci, przedstawiciele samorządów lub innych instytucji. Otwarta formuła pozwala wszystkim zainteresowanym na wyrażenie swojego punktu widzenia. Jacek Kozłowski zachęcał, aby forum odbywało się nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach województwa mazowieckiego – wszędzie tam, gdzie są osoby, które chcą rozmawiać o ochronie zabytków.

Podczas spotkania poruszona została kwestia powstańczej w Kałuszynie, a także swoją prezentację o Twierdzy Modlin w kontekście jej sprzedaży oraz planowanych działań inwestycyjnych przedstawił Marek Przeździecki miejski konserwator zabytków w Nowym Dworze Maz.

Poniżej znajdują się materiały do pobrania.

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami
FOZ - Prezentacja WKZ Rafała Nadolnego 2 grudnia 2014r
Prezentacja - Twierdza Modlin

Forum Ochrony Zabytków, 02.12.2014

Informuję, że po ustaleniach Wojewody Mazowieckiego z Koordynatorem Forum, uległ zmianie termin Forum Ochrony Zabytków. Spotkanie odbędzie się
we wtorek 2 grudnia 2014 roku w godz. 16.00-18.00, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pl.Bankowy 3/5, sala 159).


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Nowy koordynator forum

Na XII Forum Ochrony Zabytków wybrano nowego koordynatora forum. Został nim Pan Andrzej Chmiel z organizacji Ogród Warszawa. Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego. Dane kontaktowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. telefon 501 109 709. Więcej informacji o spotkaniu znajduje się tutajAgnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


XII Forum Ochrony Zabytków

W imieniu Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapraszam Państwa na spotkanie Forum Ochrony Zabytków, które odbędzie się we wtorek 28 stycznia 2014 roku o godzinie 16.00, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pl.Bankowy 3/5, sala 159). W programie spotkania:
1. Wybór nowego Koordynatora Forum.
2. Prezentacja wyników badań archeologicznych „Reduty Ordona” – dr Wojciech Brzeziński, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz osoby prowadzące badania.
3. Prezentacja założeń do ustawy Kodeks Budowlany – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
4. Informacja o toczących się najważniejszych postępowaniach w sprawie wpisów do rejestru zabytków.
5. Sprawy różne, zgłaszane przez organizacje społeczne.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


XI Forum Ochrony Zabytków – 15.10.2013

Przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych, a także Dariusz Piątek - wicewojewoda mazowiecki i Rafał Nadolny - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięli udział w kolejnym spotkaniu Forum Ochrony Zabytków, które odbyło się 15 października w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

MWKZ przedstawił problemy z jakimi zmagają się służby konserwatorskie na Mazowszu. Wicewojewoda zapowiedział stworzenie platformy wymiany informacji między urzędami ochrony zabytków, a inspektoratami nadzoru budowlanego. Wskazał także na konieczność zwiększenia udziału organizacji pozarządowych w planowaniu przestrzennym samorządów. Zapowiedział zwiększenie częstotliwości spotkań forum, by poprawić wymianę wiadomości i zwiększyć udział organizacji w polityce ochrony zabytków. Spotkania służyć będą również wymianie informacji z administracją centralną o planowanych zmianach np. prezydenckiego projektu tzw. ustawy krajobrazowej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji: Ogród Warszawa Stowarzyszenie na rzecz krajobrazu kulturowego, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, Stowarzyszenie Reduty Ordona, Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK , Forum Obywatelskie Piękna Architektura, Oddział Warszawski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego, Stowarzyszenie Mieszkańców Starego Miasta AES sekcja polska, Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


XI spotkanie Forum Ochrony Zabytków

W imieniu Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapraszam Państwa na spotkanie Forum Ochrony Zabytków, które odbędzie się we wtorek 15 października 2013 roku o godzinie 17.00, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pl.Bankowy 3/5, sala 159). Spotkanie będzie poświęcone wyzwaniom i problemom, jakie stoją zarówno przed konserwatorem zabytków, jak i organizacjami społecznymi, zajmującymi się tematyką zabytków na Mazowszu.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Czytanie publiczne programu współpracy na 2014 rok

Serdecznie zapraszam na ostatni etap konsultacji społecznych, czyli Publiczne czytanie Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które odbędzie się 9 października 2014 roku, o godzinie 17.00 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, w sali 159. W trakcie spotkania będzie można zgłaszać jeszcze ostatnie uwagi i propozycje do dokumentu.

Proszę o potwierdzenie obecności drogą mailową do 9 października do godziny 14.00, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Czytanie publiczne programu współpracy

Dobiegają końca konsultacje Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z tym, Wojewoda Mazowiecki zaprasza na Czytanie publiczne programu współpracy 10 października 2012 roku, o godzinie 16.30 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, w sali 159.

Aktualne informacje o stanie konsultacji znajdą Państwo tutaj: http://mazowieckie.pl/portal/pl/831/11394/II_etap_konsultacji_programu_wspolpracy_Wojewody_Mazowieckiego.html

Proszę o potwierdzenie obecności do 8 października 2012 roku na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

 


Ogłoszenie I etapu konsultacji programu współpracy

 
Wojewoda Mazowiecki ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zapraszamy do zgłaszania propozycji do tego dokumentu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 31 sierpnia 2012 roku.
Projektem Programu, który oddajemy do konsultacji jest Program współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Pobierz: "Tabela do zmian Programu Wspolpracy"

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora ZabytkówZaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Uprzejmie informuję, że w wtorek, 17 kwietnia 2012 roku, o godzinie 16.00, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ( pl.Bankowy 3/5, sala 169), odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych - przypomnienie obowiązków, które spoczywają na ngo oraz z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z której wynikają pewne ważne obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń rejestrowych. Ponadto, omówione będzie również rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy, dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Proszę o potwierdzenie swojego udziału na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 11 kwietnia 2012 roku.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Spotkanie  Forum Ochrony Zabytków, 27.02.2012 r.
Podczas spotkania, większością głosów został wybrany koordynator Forum, Pan Sebastian Tyszczuk.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutowali również o propozycjach zmian w ustawie  o ochronie zabytków i opiece nad nimi, między innymi:
pobierz cały artykuł

 

IX Spotkanie Forum Ochrony Zabytków, 23.06.2010 r.
23 czerwca w sali numer 159 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Forum Ochrony Zabytków. Uczestnicy spotkania omawiali kwestie związane z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prezentacja przedstawiająca problematykę została omówiona przez Rafała Nadolnego Z-cę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

pobierz prezentację

Na spotkaniu mówiono także o korzyściach i obowiązkach jakie wynikają z wpisu układów urbanistycznych do rejestru zabytków. Debatowano też na temat zorganizowania Pikniku z zabytkami dla dzieci i młodzieży przy współudziale organizacji pozarządowych.

 

Forum Ochrony Zabytków

Forum powstałe przy Wojewodzie Mazowieckim, powołane na podstawie §19 Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2009 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Forum ma charakter otwarty. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przejdź do strony, (w zakładce NGO).

dane teleadresowe ngo na Mazowszu

Koordynatorem Forum Ochrony Zabytków jest:

Sebastian Tyszczuk z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prywatnych Firm Archeologicznych, kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II spotkanie Forum Ochrony Zabytków

Podczas spotkania został wybrany koordynator Forum oraz przedstawiciel Forum do Rady ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 23 lipca 2009 roku. Zapraszamy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,o godzinie 16:30 do sali 159.

III spotkanie Forum Ochrony Zabytków, 3.07.2009 r.


Podczas spotkania członkowie Forum dyskutowali  między innymi o próbie ujednolicenia interpretacji przepisów stosowanych przez MWKZ, poruszony został również  problem priorytetów w zakresie ochrony zabytków. Pomysłów na usprawnienie Forum było bardzo wiele, m.in. stworzenie cyfrowej biblioteki zawierającej wszystkie akty prawne obowiązujące organizacje pozarządowe, czy prezentacja poszczególnych stowarzyszeń.
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na dzień 10 września 2009 r. Rozpocznie się ono o godzinie 16:30 w Mazowiecki Urzędzie Wojewódzkim, przy Pl. Bankowym 3/5. Numer sali będzie podany w późniejszym terminie.

IV spotkanie Forum Ochrony Zabytków, 10.09.2009 r.

Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali o istniejących formach ochrony dla obiektów zabytkowych, a także zapoznali się z procedurą wpisu do rejestru zabytków. Poruszony został również problem braku gminnych programów ewidencji zabytków,
a także problem ochrony dawnej fabryki Norblina.
Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 8 października 2009 r. na godzinę 16:30 w sali 259. Podczas październikowego spotkania mają zostać przedstawione propozycje ram formalnych Forum.

pobierz : "ZASADY OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE "

AUTOR: RAFAŁ NADOLNY

V spotkanie Forum Ochrony Zabytków, 09.10.2009 r.

Spotkanie było poświęcone pracom nad Regulaminem działania Forum Ochrony Zabytków.
Uczestnikom udało się zagłosować za przyjęciem dokumentu. Jest to pionierskie przedsięwzięcie w zakresie działania Forum
w ramach współpracy z Wojewodą Mazowieckim.
Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 19 listopada 2009 r. na godz. 16:30. 

VI spotkanie Forum Ochrony Zabytków, 19.11.2009 r.

Uczestnicy Forum debatowali na temat stanu zachowania zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Borkowicach. Wyznaczono termin kolejnego spotkania, to 16 grudnia 2009, godzina 16:30 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
przy pl. Bankowym 3/5. Numer sali będzie podany w późniejszym terminie.

VII spotkanie Forum Ochorny Zabytków,

Podczas spotkania uczestnicy zdecydowali wybrać kolejnego Koordynatora Forum Ochorny Zabytków. Obok pani Małgorzaty Pastewki drugim koordynatorem został pan Sebastian Tyszczuk z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Archeologicznych.

VIII spotkanie Forum Ochrony Zabytków, 25. 02. 2010 r.

Uczestnicy Forum omówili możliwości i ewentualne zasady współpracy  społecznych opiekunów zabytków z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, oraz zakres ich działalności w kontekście przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Prezentacja _ Społeczni Opiekunowie Zabytków

Przedmiotem dyskusji były też dobra kultury współczesnej

Prezentacja _ Dobra Kultury Współczesnej

Uczestnicy rozważali też możliwość włączenia się w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2010Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g