Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;


Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie


2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek(09:00-17:00) , wtorek-piątek(08:00-16:00) do Kancelarii instytucji mieszczącej się przy ul. Nowy Świat 18/20 10  w Warszawie na następujących nośnikach danych:
       a. Dyskietka 1,44 MB
       b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
       c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
       DOC, RTF
       XLS
       CSV
       TXT
       GIF, TIF, BMP, JPG
       PDF
       ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
(dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g