Dni i godziny otwarcia

czwartek, 05 lipca 2007 15:49

Poniedziałek:
od godz. 9:00 do godz. 17:00
Archiwum: od godz. 11:00 do godz. 16:00

Wtorek:

od godz. 8:00 do godz. 16:00
Archiwum: od godz. 9:00 do godz. 15:00

Środa:
od godz. 8:00 do godz. 16:00 czynne dla interesantów wyłącznie: kancelaria i sekretariat. Dla pracowników merytorycznych
jest to dzień pracy wewnętrznej. W sprawach skarg, wniosków i petycji Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
przyjmuje w środy w godz. 15:00-17:00
Archiwum: od godz. 9:00 do godz. 13:00

Czwartek:
od godz. 8:00 do godz. 16:00
Archiwum: od godz. 9:00 do godz. 15:00

Piątek:
od godz. 8:00 do godz. 16:00
Archiwum: od godz. 9:00 do godz. 15:00

Sobota i Niedziela:

Urząd nieczynny