Trochę o archeologii w SP. nr 34 na Białołęce

Tym razem w zajęciach poświęconych archeologii wzięła udział klasa IVA ze Szkoły Podstawowej nr 34 na Białołęce. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych zajęć, uczniowie przeszli szkolenie teoretyczne zapoznając się z podstawowymi pojęciami związanymi z dziedziną nauki, jaką jest archeologia. Dowiedzieli się, czym są zabytki archeologiczne (zarówno przedmioty jak i miejsca funkcjonowania ludzi w dawnych czasach) oraz jak należy z nimi postępować. Nie stanowiło dla nich tajemnicy również to, co ma wspólnego kanapka Scooby’ego ze stanowiskiem archeologicznym. Przecież w obu przypadkach mamy do czynienia z warstwami.

Po wprowadzeniu w tajniki pracy archeologów dzieci stawiły czoła działaniom praktycznym. Ich zadaniem było odszukać, oczyścić, zabezpieczyć i opisać zabytki pochodzące z dawnych dziejów człowieka. Uczniom udało się odnaleźć fragmenty glinianych naczyń, narzędzia krzemienne, metalowy fragment urządzenia technicznego oraz monety (repliki zabytków).

Przed młodymi adeptami archeologii stoi jeszcze jedno zadanie, mianowicie muszą opisać dzień pracy na wykopie, tworząc w ten sposób jedną z kart dziennika wykopowego. Czwartoklasiści przedstawią efekty swojej pracy już w szkolnych ławkach, za co będą mogli otrzymać nagrodę.


Przygotowała:
Aleksandra Orłowska
Inspektor ds. zabytków archeologicznych


Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g