Skarb z Drążdżewa

piątek, 21 października 2016 09:49

We wrześniu br. do Delegatury WUOZ w Ostrołęce został przekazany skarb przedmiotów brązowych, znaleziony w okolicach miejscowości Drążdżewo Małe, gm. Krasnosielc. W skład depozytu wchodzą 3 naszyjniki i 1 bransoleta wykonane z litego drutu brązowego o grubości od 0,8 do 1,2 cm. Naszyjniki w kształcie obręczy o średnicy od 20,5 do 22 cm zdobione są ornamentem rytym w postaci krokiewek, a jeden z nich posiada unikatowe zdobienie w postaci dodatkowych uszek na obwodzie. Cechy stylistyczne odkrytych przedmiotów wskazują na pochodzenie z kręgu kultury łużyckiej oraz pozwalają na ich datowanie na okres halsztacki, a więc na ok. 2500 lat.

Wyjątkowość tego znaleziska potwierdza fakt, że podobne przedmioty z tego okresu nie były dotąd znajdowane na obszarze północno-wschodniego Mazowsza. Najbliższe znane okazy tego typu pochodzą z okolic Szczytna i z Pomorza. W tym kontekście można mówić o dużej sensacji archeologicznej.

Odnaleziona biżuteria jest bardzo masywna i ciężka, trudno więc zakładać, że użytkowana była na co dzień. Posiadała raczej funkcję odświętną, ale też mogła być składana wraz ze zmarłym jako dar grobowy, co było powszechną praktyką w tamtych czasach.

Na powierzchni ziemi w okolicy miejsca odkrycia występują duże fragmenty ceramiki datowane na okres halsztacki, wydaje się więc bardzo prawdopodobne, że ww. ozdoby mogły stanowić wyposażenie grobu ciałopalnego popielnicowego.

W 2013 roku w niedalekiej odległości od miejsca odkrycia skarbu znaleziono 2 sztylety wykonane z brązu, pochodzące sprzed ok. 4 tysięcy lat.

W miejscu znaleziska przeprowadzone będą jeszcze w tym roku rozpoznawcze badania archeologiczne. Odkryty skarb będzie opracowany naukowo, a później zostanie przekazany do muzeum.