Budynek tzw. Votum Aleksa w rejestrze zabytków

poniedziałek, 05 grudnia 2022 10:19

Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek kaplicy, położny w Tarnowie, gm. Wilga, pow. garwoliński. Wpis przeprowadzono z urzędu na wniosek MWKZ prof. Jakuba Lewickiego.
Oryginalna koncepcja architektoniczna sprawiła, iż budynek tarnowski znalazł się na tzw. krótkiej liście - 45 realizacji, które w 2011 roku zostały nominowane do prestiżowej nagrody w konkursie architektury współczesnej Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe. Budynek znalazł miejsce w międzynarodowej krytyce artystycznej. Wielokrotnie był publikowany w prasie architektonicznej w Polsce i na świecie.
Objęcie budynku indywidualną ochroną w formie wpisu do rejestru zabytków uzasadnia jego bardzo wysoka wartość artystyczna. Budynek w ocenie MWKZ jest dziełem minionej epoki, gdyż jest jednym z ostatnich przykładów drewnianej architektury sakralnej wznoszonej na ziemiach polskich od kilkuset lat i jest świadectwem bardzo wysokiego poziomu artystycznego tej architektury. Obecnie działalność inwestycyjna w dziedzinie drewnianej architektury sakralnej wyróżniającej się wysokimi wartościami artystycznymi praktycznie wygasła.
Wpis budynku do rejestru zabytków umożliwi jego ochronę i zachowanie. Jak powiedział prof. Jakub Lewicki "wpis kaplicy w Tarnowie do rejestru zabytków obok wpisu dworca centralnego w Warszawie jest drugą najważniejszą decyzją jaką podjąłem jako konserwator zabytków. Wierzę, że wpis kaplicy w Tarnowie ochroni tę budowlę i zachowa ją jako wybitne dzieło architektury drewnianej, tak jak wpis dworca centralnego uratował ten budynek przed planowaną rozbiórką. Wpis umożliwi ratowanie kaplicy przez dotowanie remontu tego zabytku i jednocześnie wybitnego dzieła architektury drewnianej, które jest i będzie wymieniane we wszystkich opracowaniach architektury drewnianej w Polsce. Jeżeli jedyną możliwością zachowania kaplicy będzie jej translokacja w inne godne miejsce, powinno to nastąpić".
Wzniesiony w 2011 roku przez prywatnego inwestora budynek drewniany jest malowniczo położony tuż przy nadwiślańskiej skarpie. Jedynie krzyż umieszczony na kalenicy dachu sugeruje jednoznacznie sakralny charakter obiektu. Starannie zaprojektowane proporcje, użycie światła, powiązanie z przyrodą i z konstrukcją jako elementów świadomie komponujących architekturę, wizualne wartości wynikające z organizacji osi północ-południe, linearny, dekoracyjny, rytmiczny charakter przestrzeni wnętrza decydują o jego wysokiej wartości artystycznej.
 

O schodach i balkonach czyli dziedzictwo

wtorek, 29 listopada 2022 11:17

Przedstawicielka radomskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Olga Stawczyk uczestniczyła w dwóch interesujących wydarzeniach.

Reprezentowała urząd w II Seminarium Historyczno-Konserwatorskim „Kłopotliwe dziedzictwo” organizowanym przez Muzeum Historii Kielc. Wystąpił tam z referentem o radomskich schodach i balkonach.

Ponadto 24 listopada w ramach konferencji naukowej w Radomiu . „Przemysł między Wisłą a Pilicą w XIX i XX wieku – dzieje i dziedzictwo” zaprezentowała referat dot. radomskich producentów schodów żeliwno-stalowych. Wystąpiła tam jako przedstawicielka Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Wystąpienia spotkały się z dużym i ciepłym zainteresowaniem.

 

OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI KRYZYSOWYCH

piątek, 25 listopada 2022 13:24

Na podstawie Art. 84., Art. 87. ust. 1. oraz Art. 88. ust. 2. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022, poz. 840), Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina o ciążącym na każdej jednostce organizacyjnej posiadającej zabytki oraz jednostkach administracji odpowiednich stopni, obowiązku opracowania i aktualizacji Planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Terminy zostały określone w § 7. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153). Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie (https://www.mwkz.pl/plan-ochrony-zabytkow) znajdują się szczegółowe informacje dot. zasad procedowania oraz wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do opracowania wspomnianych planów.
 

Strona 4 z 332

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g