Dotacje MWKZ na rok 2020 przyznane

Szanowni Państwo,

Dnia 30 kwietnia 2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatrzył i przyznał 168 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na łączną kwotę 15 587 800 zł

Z czego:
Dla 79 wniosków zabytków nieruchomych: 9 775 900,00 zł
Dla 69 wniosków zabytków ruchomych: 4 774 900,00 zł
Dla 20 wniosków o wykonanie dokumentacji konserwatorskiej: 1 037 000,00 zł

Zapraszamy do zapoznania się z listą wnioskodawców oraz przyznanych kwot:
[Lista przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2020]

UWAGA!

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z paragrafem 18. Pkt. 2 Regulaminu Naboru Wniosków Oraz Przyznawania Dotacji Na Prace Konserwatorskie, Restauratorskie I Roboty Budowlane Przy Zabytku Wpisanym Do Rejestru Zabytków z dnia 20 stycznia 2020 roku, Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Odwołań w sprawach udzielania dotacji nie przewiduje się.


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g