Informacja Prasowa 16.01.2009 r.

środa, 04 marca 2009 01:41

Informacja Prasowa 16.01.2009 r.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska decyzją z dnia
6 stycznia 2009 r. wpisała do rejestru zabytków zabudowę dawnych Miejskich Zakładów Sanitarnych wraz z murem ogradzającym działkę od północy i zachodu  oraz fragmentem pozostałości budynku dawnej spalarni śmieci, powstałe w 1912 według projektu Juliusza Dzierżanowskiego, położone w Warszawie przy ul. Spokojnej 15.

Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków zostało wszczęte na wniosek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która od 2005 roku była w posiadaniu zespołu Miejskich Zakładów Sanitarnych. W dniu 14 października 2008 roku odbyły się oględziny nieruchomości z udziałem stron zainteresowanych.

Spalarnia śmieci i Miejskie Zakłady Sanitarne zostały usytuowane w rejonie Warszawy określanym przed wojną mianem „Kaźnicy”, wykonywano tu sądowe wyroki śmierci, a w pobliżu swoją siedzibę miał hycel miejski. Teren na tyłach cmentarzy Powązkowskiego i Żydowskiego nie nadający się pod budownictwo mieszkaniowe, ze względu na swoją ustronności, stanowił idealne miejsce dla lokalizacji obiektów uciążliwych dla otoczenia. Spalarnię uruchomiono na początku 1912 roku, Zakłady Sanitarne pół roku później. Oba obiekty zostały wzniesione według projektu Juliusza Dzierżanowskiego w stylu negockim z elementami secesji. Zbombardowana w 1944 roku spalarnia nie została nigdy odbudowana, a jej pozostałości przylegające do południowego muru Zakładów Sanitarnych wykorzystywano po wojnie jako kotłownię.

Zespół Miejskich Zakładów Sanitarnych zachowany do naszych czasów bez poważniejszych przekształceń jest przykładem wysokiej klasy architektury municypalnej na terenie Warszawy z początku XX w. Stanowi on świadectwo minionej epoki oraz jest dowodem działalności carskich władz Warszawy w zakresie tworzenia infrastruktury sanitarnej na terenie stolicy. Powstające w tym okresie budynki użyteczności publicznej budowane były z położeniem dużego nacisku na stronę artystyczną wykonywanych projektów. Ich autorami byli znani architekci, tworzący budowle odznaczające się znacznymi walorami artystycznymi.

  

Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków

 

Otoczenie Norblina

środa, 04 lutego 2009 17:04

Otoczenie Norblina

Decyzją z dnia 21. 01. 2009 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odstąpił od  wpisania do rejestru zabytków otoczenia dawnych Zakładów Norblina, mieszczących się przy ul. Żelaznej w Warszawie. Powodem tej decyzji był wniosek złożony przez właściciela terenu, który udowodnił, że  obecnie nie zachodzą czynniki zagrażające obiektom wpisanym do rejestru zabytków, dlatego też w chwili obecnej nie jest konieczne wpisanie do rejestru zabytków terenu wokół zabytkowych budynków.

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków otoczenia dawnych Zakładów Norblina, może zostać jednak wznowione, jeśli pojawią się nowe okoliczności, uzasadniające konieczność objęcia szczególną ochroną konserwatorską również otoczenia wpisanych do rejestru zabytkowych obiektów.

Na terenie układu budowlanego dawnych Zakładów Norblina pod ochroną konserwatorską jest
11 budynków oraz 35 maszyn.

Właściciel zespołu budowlanego złożył jednocześnie deklarację, że w stosownym czasie wystąpi do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z wnioskiem o wpis do rejestru zabytków dodatkowo dwóch budynków, tj. hali tłoczni – rurowni oraz laboratorium.


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków

 

90 Lat służby konserwatorskiej w Polsce

poniedziałek, 15 grudnia 2008 16:41


31 października 1918 roku, to dzień, który został uznany za początek budowy służby ochrony zabytków kultury narodowej odrodzonej Polski. Pracownicy służb konserwatorskich z całego kraju obchodzili w dniach 25-28 listopada 2008 r. w Wojnowie obok Jeleniej Góry okrągły jubileusz tego zdarzenia.
Było to, niewątpliwie święto dla pracowników urzędów konserwatorskich centralnych, wojewódzkich, terenowych oraz samorządowych. Podczas uroczystości uczestnicy mogli wymieniać się swoimi spostrzeżeniami w kwestii zabytków, ale także powspominać swoich nauczycieli, wykładowców, ludzi którzy zasłużyli się dla dziedzictwa kulturowego.
Z tej okazji została również wydana publikacja zatytułowana „90 LAT SŁUŻBY OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE”, która m.in. zawiera charakterystykę wszystkich instytucji zajmujących się ochroną zabytków w Polsce.


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
 

Strona 332 z 335

«PoczątekPoprzednia331332333334335NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g