ZABYTKOWY PERUN, 14.08.2009 r.

piątek, 14 sierpnia 2009 13:04

PERUN
Fabryka sprzętu spawalniczego PERUN S.A. w ciągu trzech miesięcy ma szansę stać się zabytkiem.  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska wszczęła postępowanie o wpis do rejestru zabytków zespołu budowlanego fabryki sprzętu spawalniczego PERUN S.A.Cztery hale wzniesione zostały ok. 1910 r. W 1918 r. nastąpił bardzo poważny rozwój produkcji sprzętu spawalniczego. PERUN jako pierwsza w kraju zorganizowała produkcję urządzeń do spawania gazowego i armatury związanej z produkcją i użytkowaniem gazów technicznych. Do dziś funkcja ta jest zachowana.

Na przełomie 1929 – 1930 r. PERUN wykonał pierwszą w Polsce sprawną konstrukcję budowlaną – gmach PKO w Warszawie. Dzieło to o wadze 700 ton było wówczas osiągnięciem na skalę europejską. 


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
 

Zabytkowy Mariensztat, 13.08.2009 r.

czwartek, 13 sierpnia 2009 17:09

Układ urbanistyczny Mariensztatu został wpisany do rejestru zabytków. Taką decyzję w dniu 12 sierpnia 2009 r. podjęła Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Granice układu urbanistycznego objętego ochroną konserwatorską przebiegają od północy wzdłuż ulicy Nowy Zjazd (z jej wyłączeniem), od wschodu wzdłuż ulicy Dobrej (z jej wyłączeniem), od południa wzdłuż podwórek ulicy Bednarskiej i od zachodu wzdłuż linii dawnych murów miejskich.

MariensztatMariensztat wybudowany został w latach 1948-1955 według projektu architektów Zygmunta Stępińskiego oraz Józefa Sigalina. Mariensztat był pierwszym wzniesionym po wojnie osiedlem mieszkaniowym w stolicy. Stanowi on swoiste połączenie koncepcji nowoczesnego osiedla mieszkaniowego z ideą swobodnego nawiązywania do form historycznych. W latach 50-tych wobec ogromnych zniszczeń najbardziej reprezentacyjnych części Warszawy, Mariensztat stał się salonem miasta. Na Mariensztacie toczyło się życie kulturalne w stolicy.

Obszar dzisiejszego Mariensztatu mimo, że nie wchodził w obręb murów miejskich, już od czasów lokacji Warszawy pełnił ważną funkcję komunikacyjną dla miasta. Obszar ten pełnił również rolę zaplecza gospodarczego dla Zamku Królewskiego. Od XVII w. aż do wybuchu II wojny światowej Mariensztat był intensywnie zabudowywany. Mieściły się tu różne hotele, zajazdy oraz obiekty obsługujące ruch na rzece. Bardzo dynamicznie rozwijał się handel skupiony głównie na utworzonym w 1847 roku rynku i w jego okolicach. Należy podkreślić, że na Mariensztacie przed 1939 rokiem stanęły budynki będące dziełami najwybitniejszych ówczesnych architektów, m.in. Antoniego Corazziego, Szymona Bogumiła Zuga, Alfonsa Kropiwnickiego, czy Fryderyka Alberta Lessela (autorzy zabudowy ulicy Bednarskiej). W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległa większość zabudowy na terenie dzielnicy. Ocalały kamienice w górnym biegu ul. Bednarskiej  oraz część zabudowy ul. Mariensztat i ul. Białoskórniczej.

Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków

 

Zabytkowy kościół chroniony przed pożarem, dn. 07.08.2009 r.

piątek, 07 sierpnia 2009 12:09

koci_w_IzdebnieElektroniczny system zabezpieczający ochroni zabytkowy kościół w Izdebnie przed pożarem. Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.
Uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru zostało połączone z ćwiczeniami pożarniczymi, które polegały na wywołaniu próbnego alarmu. Akcja  odbyła się w dniu wczorajszym i miała na celu skontrolowanie działania systemu oraz zmierzenie czasu dojazdu straży pożarnej po zainstalowaniu systemu powiadamiania.
Kościół został dobudowany do kaplicy murowanej w  latach 1772 - 1776, budowę jego sfinansował  Michał Szymanowski, starosta wyszogrodzki.
Celem programu „Razem bezpieczniej” jest wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom, poprawa wizerunku i wzrost zaufania do policji oraz innych służb porządku publicznego. W program zaangażowane są: administracja rządowa i samorządowa, także organizacje pozarządowe.
 

Strona 321 z 332

«PoczątekPoprzednia321322323324325326327328329330NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g