Informacja Prasowa 16.01.2009 r.

Informacja Prasowa 16.01.2009 r.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska decyzją z dnia
6 stycznia 2009 r. wpisała do rejestru zabytków zabudowę dawnych Miejskich Zakładów Sanitarnych wraz z murem ogradzającym działkę od północy i zachodu  oraz fragmentem pozostałości budynku dawnej spalarni śmieci, powstałe w 1912 według projektu Juliusza Dzierżanowskiego, położone w Warszawie przy ul. Spokojnej 15.

Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków zostało wszczęte na wniosek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która od 2005 roku była w posiadaniu zespołu Miejskich Zakładów Sanitarnych. W dniu 14 października 2008 roku odbyły się oględziny nieruchomości z udziałem stron zainteresowanych.

Spalarnia śmieci i Miejskie Zakłady Sanitarne zostały usytuowane w rejonie Warszawy określanym przed wojną mianem „Kaźnicy”, wykonywano tu sądowe wyroki śmierci, a w pobliżu swoją siedzibę miał hycel miejski. Teren na tyłach cmentarzy Powązkowskiego i Żydowskiego nie nadający się pod budownictwo mieszkaniowe, ze względu na swoją ustronności, stanowił idealne miejsce dla lokalizacji obiektów uciążliwych dla otoczenia. Spalarnię uruchomiono na początku 1912 roku, Zakłady Sanitarne pół roku później. Oba obiekty zostały wzniesione według projektu Juliusza Dzierżanowskiego w stylu negockim z elementami secesji. Zbombardowana w 1944 roku spalarnia nie została nigdy odbudowana, a jej pozostałości przylegające do południowego muru Zakładów Sanitarnych wykorzystywano po wojnie jako kotłownię.

Zespół Miejskich Zakładów Sanitarnych zachowany do naszych czasów bez poważniejszych przekształceń jest przykładem wysokiej klasy architektury municypalnej na terenie Warszawy z początku XX w. Stanowi on świadectwo minionej epoki oraz jest dowodem działalności carskich władz Warszawy w zakresie tworzenia infrastruktury sanitarnej na terenie stolicy. Powstające w tym okresie budynki użyteczności publicznej budowane były z położeniem dużego nacisku na stronę artystyczną wykonywanych projektów. Ich autorami byli znani architekci, tworzący budowle odznaczające się znacznymi walorami artystycznymi.

  

Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g