Cmentarz w Lisowie w rejestrze zabytków

Cmentarz rzymskokatolicki z 1873 roku, zlokalizowany w Lisowie (gm. Jedlińsk, pow. radomski) został wpisany do rejestru zabytków.

Wpisem objęto układ przestrzenno-komunikacyjny, nagrobki i płyty nagrobne sprzed 1950 roku, w tym najcenniejsze wymienione w wykazie będącym integralną częścią decyzji o wpisie, wraz z ich otoczeniem w promieniu 3 metrów.

Cmentarz w Lisowie został założony w miejscu wcześniejszego cmentarza cholerycznego. Usytuowany jest około 500 metrów na północny zachód od kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Lisowie. Układ komunikacyjny ma wyodrębnioną aleję główną, a układ przestrzenny jest regularny i czytelny.

Na cmentarzu zachowało się kilkanaście historycznych nagrobków. Najstarsze są orientowane. Prezentują typy: krzyż na cokole, stela, pień na skałce, płyta nagrobna, grobowiec, figura ma skałce. Najstarsze zachowane nagrobki powstały w 4 ćw. XIX wieku: nagrobek Janickich i nagrobek rodziny Poterów. Głównie jednak pochodzą z 1 poł. XX wieku. Większość obiektów wykonano w piaskowcu, pojawia się też granit czy odlewy. Na trzech obiektach znajdują się sygnatury wykonawcy J. Staniszewskiego z Radomia. Na cmentarzu pochowani są m.in. tutejsi proboszczowie, właściciele ziemscy w Bierwcach i Bartodziejach.

Obiekt jest cennym dokumentem dziejów parafii i miejscowości. Zajmuje ważne miejsce w krajobrazie kulturowym wsi.

Poniżej do pobrania wykaz nagrobków:
Wykaz nagrobków


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g