Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na warszawskich Powązkach pomnikiem historii

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3 lipca 2014 roku, uznaje się za pomnik historii „Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach”, położony w mieście stołecznym Warszawa.
Pomnik historii obejmuje następujące cmentarze:

  1. Cmentarz Powązkowski, rzymskokatolicki, zwany Starymi Powązkami;
  2. Cmentarz Żydowski;
  3. Cmentarz Ewangelicko-Augsburski
  4. Cmentarz Ewangelicko-Reformowany;
  5. Muzułmański Cmentarz Kaukaski;
  6. Muzułmański Cmentarz Tatarski.

Jak napisano w rozporządzeniu, celem ochrony tego pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i artystyczne, materialne i niematerialne, zespołu cmentarzy wyznaniowych, obrazujących bogactwo polskiego dziedzictwa kulturowego. Nekropolie na Powązkach są świadectwem tolerancji religijnej i wielokulturowości naszego społeczeństwa, a także miejscem pochówku wybitnych Polaków, na którym znajdują się wysokiej klasy obiekty sztuki sepulkralnej.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [pobierz]

Zdjęcia pochodzą z archiwum WUOZ w Warszawie.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g