Budynek przy ul. Barskiej 4 w Warszawie w rejestrze zabytków

Gmach powstał w latach 1910-13 na potrzeby instytucji charytatywnej pod nazwą Izby Rzemieślnicze św. Antoniego w Warszawie, prowadzonej przez ks. Franciszka Toporskiego.

 Ksiądz prowadził dom dla osieroconych dzieci, którym zapewniał również wykształcenie rzemieślnicze. W 1939 roku, działalność księdza Toporskiego przejęli orioniści. W 1956 roku, zakład stał się domem poprawczym. W 1992 roku, zgromadzenie orionistów odzyskało dom i do dziś kontynuuje działalność wychowawczą.

Projekt obiektu przygotował architekt Oskar Sosnowski, jeden z najwybitniejszych architektów, działających w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, projektant kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, położonego na sąsiedniej posesji.

Gmach Izb Rzemieślniczych im. św. Antoniego współdecyduje o tożsamości kulturowej warszawskiej Ochoty i został wpisany do rejestru ze względu na wartość historyczną, artystyczną i naukową. Charakteryzuje go typowy dla projektów Oskara Sosnowskiego, historyczny kostium romański. Był to pierwszy zrealizowany przez niego budynek z zastosowaniem nowoczesnej konstrukcji, form wczesnomodernistycznych i detalu historyzującego. Warto podkreślić, że obiekt zachował na przestrzeni wieków niezmienioną formę i przeznaczenie. Już 100 lat pełni funkcję ośrodka wychowawczego dla młodzieży. Ochroną objęto również teren posesji wraz z oryginalnym murem od ul. Barskiej, na którym wmurowano tablicę upamiętniającą jedno z miejsc rozstrzelania Polaków w czasie II wojny światowej.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g