Kamienica przy ul. Koszykowej 30 w Warszawie w rejestrze zabytków

Kamienica wzniesiona w latach 1897-98, według projektu Stefana Szyllera, została wpisana do rejestru zabytków.  

Budynek w swoim oryginalnym kształcie składał się ze skrzydła frontowego oraz trzech oficyn podwórzowych. Elewacje posiadały bogaty wystrój architektoniczny, utrzymany w stylu eklektycznym, z przewagą elementów czerpiących ze stylistyki epoki renesansu. Obecnie kamienica składa się z budynku frontowego i oficyny bocznej (zachodniej).

Obiekt prezentuje walory naukowe, jako przykład kamienicy czynszowej przełomu XIX i XX wieku. Budynek decyduje o tożsamości kulturowej dzielnicy Śródmieście, jako integralny element historycznej tkanki miejskiej. W opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków to właśnie kontekst urbanistyczny budynku kwalifikuje go do objęcia ochroną konserwatorską. Kamienica jest integralną częścią pierzejowej zabudowy kamienicznej ulicy Koszykowej. Zamyka ona ciąg historycznej zabudowy, sąsiadujący z dużo młodszym socrealistycznym założeniem urbanistycznym Placu Konstytucji. Warto podkreślić, że stanowi ona dzieło wybitnego architekta Stefana Szyllera ? autora między innymi Gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, zabudowań Politechniki Warszawskiej oraz bramy i biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, co nadaje obiektowi walor historyczny.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

2
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g