Grobowiec mułły w rejestrze zabytków

baszta_tatarskaGrobowiec mułły tzw. ?baszta tatarska?, murowany, wzniesiony w połowie XIX wieku, usytuowany na terenie dawnego cmentarza muzułmańskiego przy ul. 15 sierpnia 4 w Sochaczewie, został wpisany do rejestru zabytków.

Ma on wartość historyczną i jest świadectwem pobytu muzułmanów na terenie Sochaczewa. Ruina grobowca mułły, jako pozostałość po cmentarzu muzułmańskim, jest grobowcem imama, będącego czołową postacią lokalnej muzułmańskiej wspólnoty. Islamski duchowny był prawdopodobnie kapelanem wojskowym dla muzułmanów służących w armii carskiej. Baszta jest dla polskich muzułmanów wyjątkowym obiektem na ziemiach polskich.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g