Kamienica przy ul. Strzeleckiej 10 w rejestrze zabytków

StrzeleckaKamienica, która została wzniesiona ok. 1865 roku, znajdująca się przy ul. Strzeleckiej 10, została wpisana do rejestru zabytków.

Budynek noszący obecnie adres ul. Strzelecka 10, nosił również adres Środkowa 22.

Obiekt stanowi przykład przekształceń architektonicznych i urbanistycznych dużej aglomeracji miejskiej, co stanowi o znaczącej wartości historycznej i naukowej budynku. Jest jedną z wielu zachowanych na Pradze kamienic, posiadających cechy zabytkowe, jednak wyróżnia się formalnie łącząc elementy pierwotnego domu podmiejskiego, zachowane do wysokości drugiego piętra, z kamienicą czynszową powyżej.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g