Zespół cukrowni „Elżbietów” w rejestrze zabytków

Zespół cukrowni ?Elżbietów? zbudowany w 1846 roku, znajdujący się w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Fabrycznej, został wpisany do rejestru zabytków.

Budynki cukrowni, z wyjątkiem budynku biurowego, stanowią jednolity stylistycznie zespół. Cukrownia od ponad stu lat wpisana w krajobraz Sokołowa Podlaskiego, jest wyjątkowym na tych terenach przykładem architektury przemysłowej. W najstarszych budynkach zachowała się oryginalna dekoracja architektoniczna oraz rozwiązania konstrukcyjne. Zespół cukrowni stał się motorem rozwoju miasta ? w zachodniej części miasta powstała dzielnica mieszkaniowa dla pracowników cukrowni. Jest także materialnym dokumentem dziejów tej części Mazowsza.

W 1845 roku, Elżbieta Hirschman powołała spółkę do założenia Fabryki Cukru z Buraków i Rafinerii.Od jej imienia nazwano cukrownię i osadę fabryczną powstałą na gruntach Przeździatki. Cukrownię uruchomiono w 1846 roku. Przez kilka lat cukrownia była największą w Królestwie Polskim. W 1904 roku nastąpiła jej rozbudowa. Cukrownia działała bez przerwy do 1944 roku, kiedy to wycofujące się wojska niemieckie wysadziły komin cukrowni, niszcząc także jej najstarszą część. Jeszcze w trakcie działań wojennych, wojska radzieckie demontowały i wywoziły urządzenia produkcyjne, pozostawiając tylko generator prądu. Cukrownia ruszyła ponownie w 1951 roku. Nowe wyposażenie zakładu umieszczono w budynkach z początku XX wieku. Likwidacja cukrowni nastąpiła w 2004 roku.Z chwilą przejęcia przez Miasto Sokołów Podlaski, obiekt jest dozorowany i zabezpieczony. Rozebrano przybudówki z lat 80. XX wieku otaczające budynek główny. Na terenie zespołu cukrowni ?Elżbietów? jest tworzony Park Przemysłowy.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

lab2

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g