Królewski dar z Góry Kalwarii odrestaurowany

Cenną XVI-wieczną płaskorzeźbę, która przedstawia Pietę - Matkę Boską trzymającą w ramionach martwe ciało Chrystusa - w czasie Wielkanocy będzie można oglądać w Górze Kalwarii, w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętrzej Marii Panny. Prezentacja dzieła po 3. latach prac konserwatorskich odbyła się 31 marca w Galerii SD w Wilanowie.

PIETA_mae

Pieta była królewskim darem dla sanktuarium kalwaryjskiego w Górze Kalwarii. Przywieziona została do Polski prawdopodobnie pod koniec XVI wieku, na zamówienie Zygmunta III Wazy. Była w posiadaniu Władysława IV i Jana Kazimierza. Górze Kalwarii podarowała ją w 1673 roku królowa Eleonora Wiśniowiecka, wdowa po Michale Korybucie Wiśniowieckim.

Pieta jest płaskorzeźbą woskową z jedwabną tkaniną w tle. Wyrzeźbiona postać Chrystusa ma prawdziwe ludzkie włosy i zęby z kości słoniowej.

Prace  konserwatorskie i restauratorskie przy Piecie i ołtarzu poprzedzone były badaniami specjalistycznymi, przeprowadzonymi w 2008 r. Badania zostały wykonane pod kierunkiem prof. Marii Lubryczyńskiej z Wydziału Konserwacji i Restauracji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace kontynuował zespół doświadczonych konserwatorów: Ewa Parandowska zajmowała się woskową płaskorzeźbą, Mariola Ratajczyk konserwacją tkanin, Joanna Zajączkowska –Kłoda drewnem.  Nadzór konserwatorski na pracami sprawowały prof.  Maria Lubryczyńska oraz z ramienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Monika Garnavault.

Efektem prac zespołu konserwatorów było: oczyszczenie wszystkich elementów ołtarza. Wzmocniona została konstrukcja płaskorzeźby od tyłu oraz drewniany ołtarz. Usunięto wtórną polichromię. Uzupełniono ubytki formy rzeźbiarskiej oraz złocenia na drewnie. Zakładając tkaninę powrócono pierwotny wygląd dzieła.

Źródłem opisującym historię woskowej Piety i drewnianego ołtarza jest rękopis zatytułowany „Akta kapituły czcigodnego zgromadzenia św. Filipa Nereusza w Nowej Jerozolimie”. Spisane w roku 1681, Acta Capituli venerabilis Congregationis S. Philippi Nerei Neohierosolimis, przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej, przytaczane są w studium monograficznym poświęconym Piecie autorstwa Katarzyny Dutkowskiej.

Prace konserwatorskie zostały dofinansowane ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

GALERIA ZDJĘĆ:

pieta_zbiorowe

Od lewej: Mariola Ratajczyk, Marek Barański, Barbara Jezierska, ks. Henryk Kulik

oni_peirta

Od lewej: Mariola Ratajczyk, Ewa Parandowska, Monika Garnavault

pieta_mallle

zbiorowe_pietaaa

Od lewej: Monika Dziekan, Barbara Jezierska, Sylwia Teofiluk, Monika Garnavault, Rafał Nadolny, Joanna Lasek, ks. Henryk Kulik

 

 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g