Warsztaty Zabytek 22

W terminie 8-9 listopada br. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie brali udział w części praktycznej, trwającej od stycznia 2022 r. kolejnej edycji warsztatów pod kryptonimem ZABYTEK-22 na temat: „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych”. Celem warsztatów jest dokonanie wszechstronnej analizy obowiązujących przepisów prawa oraz doskonalenie procedur współdziałania Sił Zbrojnych RP z administracją państwową w zakresie ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych. W spotkaniach organizowanych przez Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu brali udział przedstawiciele między innymi Sił Zbrojnych RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.


Dzięki udziale i zaangażowaniu w projekt udało się zaprezentować najwyższe standardy realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zadań określonych w obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym komunikatem zamieszczonym na stronie Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu
LINK
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g