„Plejada”, elizeum i mykwa

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał kolejne środki na projekty i konserwacje, ważnych historycznych miejsc związanych z Warszawą i Mazowszem.

240 tysięcy zł to dotacja na konserwację polichromii ściennej pt. „plejady” autorstwa Wojciecha Fangora znajdującej się w Willi Janówek na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie. 129 000 zł MWKZ przeznaczył na prace konserwatorskie i restauratorskie sgraffita „Stara i Nowa Warszawa” znajdującego się na budynku przy ulicy Bednarskiej 11 w Warszawie. To ostatni etap prac przy zabytku. Ma na celu przywrócenie jego wartości.

Za 81 900 zł wykonywana zostanie dokumentacja projektowa groty – elizeum – podziemnej rotundy w parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Znajduje się w bardzo złym stanie. Wybudowana została w latach 1776-1778.

W programie dotyczącym dofinansowań znalazły się również zabytki związane z kulturą i historią żydowską. 17 tys. złotych przewidziano na wykonanie prac projektowych pn. „Zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości rytualnej łaźni – mykwy w Żelechowie. Powstała w latach 30 XX wieku. Jest pozostałością po siedzibie gminy żydowskiej, która została zburzona podczas drugiej wojny światowej. – Dbamy i szanujemy historię i jej ślady. Nasz program dofinansowań pomaga w utrzymaniu ważnych zabytków w jak najlepszym stanie – mówi prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W 2022 roku na konserwację zabytków z budżetu instytucji przeznaczono 17 milionów złotych. Środki przekazano na realizację ponad 160 zadań.Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g