Kolejne dofinansowania

Po 300 tysięcy złotych Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał na prace konserwatorskie w bazylice katedralnej w Płocku i kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie

W zabytkowej świątyni w Płocku dzięki dotacji trwają prace oczyszczenia, wzmocnienia czy rekonstrukcji ubytków. Przeprowadzona jest też hydrofobizacja. Dzięki temu obiekt będzie chroniony przed gromadzeniem wilgoci.

300 tysięcy MWKZ przeznaczył też na kompleksowy remont konserwatorski warszawskiego kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela. Kwota ta pozwoli na m.in. czyszczenie, dezynfekcję, naprawę pęknięć, wzmocnienie, uzupełnienie tynków, malowanie. Wykonane zostanie również czyszczenie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie powierzchni kamiennej. Przeprowadzona również ma być hydrofobizacja i wymiana obróbek blacharskich. – To jedne z najwyższych dofinansowań w tym roku dotyczących renowacji zabytków. Zależy nam, żeby ważne dla naszej historii miejsca zachowane były w jak najlepszym stanie – mówi prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W 2022 roku na konserwację zabytków z budżetu instytucji przeznaczono 17 milionów złotych. Środki przekazano na realizację ponad 160 zadań.

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g