Najwyższa dotacja dla Bazyliki w Czerwińsku

400 tysięcy złotych przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na roboty budowlane oraz prace konserwatorsko-restauratorskie w Bazylice Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku nad Wisłą. Dotyczą głównie remontu elewacji oraz ogrodzenia.

To najwyższa dotacja, jaką w 2022 roku przyznał MWKZ na prace związane z renowacją zabytków. Łącznie na ten cel przeznaczył blisko 17 milionów złotych. Pozwoliło to na sfinansowanie 160 zadań przy zabytkach ruchomych i nieruchomych na ternie Warszawy i Mazowsza. – Jednym z naszych głównych zadań jest opieka i dbanie o zabytki. Chcemy żeby były zachowane w jak najlepszym stanie. Temu służą dofinasowania, które przyznajemy. Dzięki środkom chcemy też stwarzać możliwości do wnikliwych i szczegółowych badań ważnych dla naszej kultury i dziedzictwa zabytków – mówi profesor Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

fot. Maksymilian Sobczak

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g