Ósma edycja Szkoły Letniej - Warszawa 2022

„Presja inwestycyjna dużych miast” to główny temat przewodni Szkoły Letniej PKN ICOMOS. Wydarzenie odbędzie się 25-27 lipca w Warszawie. Jego współorganizatorem jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.

Od 2015 roku Polski Komitet Narodowy ICOMOS we współpracy z wieloma podmiotami organizuje cykliczne spotkania specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego pod nazwą Szkoła Letnia PKN ICOMOS. Jej głównym zadaniem jest zaprezentowanie aktualnych problemów ochrony dziedzictwa, wymiana doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski, w których dzieją się rzeczy ważne dla ochrony i konserwacji zabytków.

Tegoroczna Szkoła Letnia odbędzie się w Warszawie w dniach 25 - 27 lipca 2022 . Jej głównym tematem będzie: Presja inwestycyjna dużych miast.

W programie znalazły się: wykłady i dyskusje oraz specjalne zwiedzanie Warszawy i wybranych inwestycji Mazowsza - tj. wejście do obiektów nieudostępnianych turystycznie. Obrady będą się odbywać w centrum Warszawy. Wykłady poprowadzą eksperci zajmujący się ochroną zabytków oraz pracownicy urzędu konserwatorskiego. O ile będzie to możliwe, przewidujemy prezentację wybranych prac inwestycyjno-konserwatorskich na terenie Warszawy

Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu i pobytu w Warszawie. Organizatorzy zapewnią koszty posiłków i podróży studialnej. Zasady naboru uczestników zostaną przedstawione wkrótce. Konieczne będzie złożenie formularza zgłoszeniowego oraz udokumentowanie swojego dorobku związanego z ochroną i konserwacją zabytków. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na konieczność zachowania mobilności grupy.

Organizatorami tegorocznej Szkoły Letniej są PKN ICOMOS oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie i Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku poniżej:

http://www.icomos-poland.org/pl/szkola-letnia-pkn-icomos/418-osma-edycja-szkoly-letniej-warszawa-2022.html
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g