Modernistyczna willa rodziny Rotsteinów przy Krynicznej 6 w Warszawie zabytkiem

Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków willi przy ul. Krynicznej 6 w Warszawie, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i naukowe.

O wpis wnioskowały dwie organizacje społeczne: Stowarzyszenie ŁADna Kępa i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział w Warszawie.

Willę wzniesiono w 1938 roku według projektu z 1936 roku Lucjana Korngolda, jednego z wyróżniających się architektów młodszego pokolenia polskich modernistów, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W samej tylko Warszawie zaprojektował ponad 50 obiektów. W rejonie Saskiej Kępy z jego nazwiskiem wiązanych jest 7 budynków, zarówno pewnych projektów architekta, jak również dzieł mu przypisywanych, w tym dom własny przy ul. Królowej Aldony. Po 1945 roku w willi urządzono rezydencję ambasadora Francji. Następnie, od lat 60. XX wieku do 2015 roku funkcjonowała tu rezydencja ambasadora Tunezji.

Dom, oprócz samej formy architektonicznej zachował także klatki schodowe, jako jedyne komponenty dawnego wyposażenia definiujące walory plastyczne wnętrz - szczególnie zaś schody reprezentacyjne, wyróżniające się artyzmem i wysokim poziomem wykonania. Schody te łączą hol z salonem na piętrze i są osadzone w półcylindrycznym ryzalicie zachodnim. Stopnie wykończono różowym drobnoziarnistym lastryko kontrastującym z ciemnoszarym lastrykowym wykończeniem belki policzkowej. Wpisany w obszerny łuk bieg schodów ograniczono balustradą z brązu, od zewnątrz ukształtowaną jako pas reliefów, złożony z odlewów łączonych wzdłuż okutych brązem słupków konstrukcyjnych, na których zamontowano drewniany pochwyt. Na całej jej długości przedstawiono scenki figuralne z motywami polowania utrzymane w konwencji archaizującej. Poszczególne grupy rozmieszczone na młotkowanym tle i rozdzielone motywami roślinnymi przedstawiają postacie niosące upolowaną zwierzynę, łuczników oraz pościg chartów. Od strony wewnętrznej bieg ograniczają faliste panele z patynowanego brązu. Autor tego wysokiej klasy dzieła, jak również okoliczności jego zamówienia pozostają nierozpoznane.

Obiekt jest przykładem willowego budownictwa drugiej połowy lat 30. XX wieku. Artystyczne walory budynku wynikają z jego formy, wyrażającej poszukiwanie elegancji i klasycznej powściągliwości modernistycznej architektury. Koncepcję willi charakteryzuje osiowość i dyskretna monumentalizacja, zaś wizualny porządek projektu wyraża się w skontrastowaniu zamkniętego charakteru elewacji frontowej i bocznych z bogatą tektoniką elewacji ogrodowej o dwupoziomowym układzie przestronnych tarasów. Starannie przemyślany projekt willi Rotsteinów dobrze ilustruje dojrzałą fazę twórczości Lucjana Korngolda.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g