Informacja o kolejnym zabytku

MWKZ podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków południowej części cmentarza rzymskokatolickiego, założonego pod koniec XVIII w., zlokalizowanego przy ul. ks. Zagańczyka w Mogielnicy, z uwagi na zachowane wartości historyczne i artystyczne.

Wpisem objęto obszar cmentarza parafialnego, układ przestrzenno-komunikacyjny oraz nagrobki sprzed 1950 r., wymienione w wykazie.

Najcenniejsze nagrobki powstały w okresie od poł. XIX w. do 1. poł. XX w. Większość z nich wykonano z piaskowca, występuje również granit i żeliwo. Prezentują różne typy: krzyż na cokole, stela, grobowiec, pień drzewa na skałkach, cippus, arkada, kaplica grobowa, kapliczka. Warto zwrócić uwagę na najstarszy nagrobek Benigny z Plecińskich Celińskiej, w formie arkady z modlącą się figura z poł. XIX w., grobowiec rodziny Orzechowskich ze stelą z 1. poł. XX w. o secesyjnej, płaskorzeźbionej dekoracji, grobowiec rodziny Jackowskich, w formie architektonicznej kaplicy grobowej z 2. poł. XIX w., nagrobek Tomasza Jana Jackowskiego w formie cippusa ustawionego na trzech sarkofagach z 2. poł. XIX w., nagrobek Anny i Józefa Nastali z 1. poł. XX w. o formach modernistycznych, pomnik nagrobny NN w formie kapliczki z żeliwną figurką Chrystusa z 2. poł. XIX w. Wśród pochowanych na cmentarzu znajdują się osoby zasłużone dla Mogielnicy, m.in. Wincenty Dobiecki – generał WP i dowódca w Powstaniu Listopadowym, Kasper Celiński – burmistrz Mogielnicy, zm. 1852 r. i inni.

Cmentarz jest ważnym materialnym dokumentem dziejów parafii i miejscowości. W jego południowej części zachowały się historyczne obiekty – kościół pw. św. Trójcy oraz liczne nagrobki.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykaz najcenniejszych nagrobków [pdf]
Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g