1.JPG
środa, 04 grudnia 2019, 15:34
Podjąłem decyzję o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wilii pod Bocianem, wraz z terenem posesji, położonej przy ul. Kraszewskiego 18 więcej...
1.JPG
środa, 20 listopada 2019, 22:40
Podjąłem decyzję o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespołu budowlanego dawnych Warszawskich Zakładów Mechanicznych (PZL-WZM), więcej...
1.JPG
środa, 30 października 2019, 15:46
Podjąłem decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków budynku frontowego hali warsztatów mechanicznych d. Zakładu Mechanicznego „Ursus” (obiekt nr 10), położonego w więcej...
1.JPG
piątek, 25 października 2019, 11:56
Podjąłem decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków budynku mieszkalnego, znajdującego się na terenie d. gorzelni drożdżowej „Henryków”, położonego w Warszawie więcej...

sc1.jpg
poniedziałek, 15 lipca 2019, 15:57
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW ogłasza konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa więcej...
przedpo_dot2019.jpg
środa, 30 stycznia 2019, 15:12
Właściciele lub posiadacze zabytków będący osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami organizacyjnymi mogą składać wnioski o więcej...
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g