Antoni Oleksicki
jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zabytków Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W  latach 1998 - 2002 pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w Białymstoku. Ostatnio pracował w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, gdzie zajmował się m.in. sprawami ochrony zabytków architektury militarnej, architekturą modernistyczną i powojenną oraz zagospodarowaniem przestrzennym w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego.  Jest autorem wielu opracowań konserwatorskich, m.in. z historii urbanistyki małych miast i miasteczek. Opracował studium historyczno - urbanistyczne dla Białegostoku.
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g