Konserwator Zabytków

Barbara Jezierska

Architekt, konserwator zabytków i społecznik. Urzędnik samorządowy i państwowy z 20. letnim stażem, w tym 10 lat na kierowniczych stanowiskach. W latach 2004-2007 pracowała jako specjalista ds. technicznych w śródmiejskim ZGN. Jest autorem programu rewitalizacji dla dzielnicy Śródmieście na lata 2004-2013. Jako Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w latach 2007-11 była inicjatorką wpisania do rejestru zabytków m. in. miast-ogrodów i układów urbanistycznych Warszawy. Pracowała w biurach projektowych i prowadziła własną działalność gospodarczą. Ekspert do spraw dziedzictwa kulturowego, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz ruchami miejskimi. Członek PKN ICOMOS, brała udział w komisjach ds. architektury XX w. oraz ogrodów historycznych i krajobrazu kulturowego, członek SARP OW, członek Zarządu Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” oraz organizacji ekologicznych. Wystąpiła w kongresie „Polska Wielki Projekt” w 2013 r., zajmując się rolą dziedzictwa kulturowego w rozwoju. Jako wolontariusz brała również udział w programie konserwacji XIX-wiecznego mauzoleum wietnamskiego cesarza Tu Duca, położonego w zespole wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w cesarskim mieście Hue w Wietnamie.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów konserwatorskich na Politechnice Gliwickiej.

Interesuje się golfem, tenisem, nartami, oraz lubi jazdę na rowerze.

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g