Willa „Wilśniaczek” zabytkiem

środa, 15 listopada 2017 11:27

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków willi „Wilśniaczek”, powstałej ok. 1930 r., położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Janusza Kusocińskiego 5, z uwagi na zachowane wartości artystyczne.

Obiekt został zaprojektowany i wzniesiony w późnym stylu dworkowym dla Mieczysława Mariana Wiśniakowskiego, kontrolera Najwyższej Izby Kontroli Państwowej i profesora Szkoły Handlowej w Warszawie. Jest skromnym, ale dobrym przykładem tego stylu. Już od końca XIX w. na ziemiach polskich poszukiwano form wyrazu, które podkreśliłyby narodową odrębność nowo powstającej architektury. Na fali tych poszukiwań rozpowszechnił się też styl dworkowy, dla którego charakterystyczne jest zastosowanie kolumnowych portyków w wielkim lub małym porządku, tralkowych balkonów, wolut, wazonów oraz łamanego dachu. W przypadku tego obiektu zastosowano repertuar form klasycznych – kolumnowy portyk wraz z frontonem, a także mansardowy dach. Warto podkreślić, że oprócz typowych cech stylowych wartością budynku jest jego autentyczność i wysoki stopień zachowania oryginalnej substancji.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Oświadczenie MWKZ w związku z organizacją Wydziału Warszawa

poniedziałek, 30 października 2017 14:20

W związku z organizacją nowego Wydziału Warszawa w ramach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oświadczam, że wszystkie prace związane z jego powstaniem przebiegają planowo i bez zakłóceń.

Wydział Warszawa będzie wzorcowo działającą częścią urzędu konserwatorskiego. Zabytkami Warszawy zajmie się co najmniej 30 osób, co jest możliwe dzięki przyznaniu dodatkowych środków finansowych i dodatkowych etatów na pracę urzędu konserwatorskiego. Kilkadziesiąt razy wzrośnie także wysokość dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach na skutek przyznania na nie blisko 20 milionów złotych. Znacząco zmieni to jakość pracy urzędu konserwatorskiego.

Wszystkich inwestorów, jak i petentów informuję także, że dołożę wszelkich starań, aby skrócić czas oczekiwania na wydawane decyzje konserwatorskie i podnieść ich merytoryczną jakość. Wszystkich obecnych oraz przyszłych klientów informuję, że praca urzędu będzie przebiegała bez zakłóceń, a decyzje będą wydawane terminowo i sprawnie.

Uczynię wszystko, aby urząd konserwatora wojewódzkiego nadal był urzędem apolitycznym i sprawnie działał na rzecz ochrony zabytków.

Chciałbym także, aby współpraca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze Stołecznym Konserwatorem układała się tak dobrze, jak w ostatnich miesiącach. Wciąż będę konsekwentnie przeciwdziałał próbom skonfliktowania obu konserwatorów i pracowników naszych instytucji. Zrobię wszystko, aby zarówno moi pracownicy, jak i pracownicy biura Stołecznego Konserwatora Zabytków nie czuli się zagrożeni, żeby mieli też jasne perspektywy dalszej pracy oraz realizacji swojej misji w dziedzinie ochrony zabytków.

W ostatnim czasie pojawiło się szereg nieprawdziwych informacji dotyczących organizacji nowego Wydziału Warszawa. Pragnę jednoznacznie zdementować te informacje. Dlatego też proszę media o rzetelną i merytoryczną dyskusję w kolejnych materiałach prasowych, a wszystkich inwestorów i petentów pragnę zapewnić, że wszystkie decyzje będą wydawane planowo i bez zakłóceń, a ochrona warszawskich zabytków będzie przebiegała dużo sprawniej niż dotychczas.


prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Kolejny zabytek w Warszawie

piątek, 20 października 2017 11:41

Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków elewacji frontowej budynku, wzniesionego ok. 1865 r., przy Środkowej 20 w Warszawie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obiekt jest jednym z pierwszych budynków murowanych Nowej Pragi - miasteczka założonego przez przedsiębiorcę Ksawerego Konopackiego, obok sąsiedniej kamienicy, powstałej z jego inicjatywy (obecny adres Strzelecka 10) oraz domu Konopackiego, położonego po drugiej stronie skrzyżowania z ul. Strzelecką (obecnie Strzelecka 11/13). Ulicę Środkową wytyczono w latach 1865-67. Należała do głównych ulic Nowej Pragi. Pod koniec XIX w. posesję nabył Karol Łada, który ok. 1910 r. za istniejącym frontowym budynkiem wzniósł zabudowania piekarni z wyróżniającym się na tle okolicy wysokim kominem. Kontynuację piekarskich tradycji podtrzymali kolejni właściciele posesji, którzy od 1914 r. prowadzili tu piekarnię pod nazwą Corso. W l. 30. piekarnię Współczesną prowadził Józef Roguski, a w latach 50. działała tu upaństwowiona piekarnia Praga, zlikwidowana w latach 90.

Zachowana elewacja frontowa ma wartość historyczną. Jest charakterystyczna dla ulicy Środkowej o różnorodnej zabudowie, wznoszonej na przestrzeni 150 lat. Stanowi świadectwo początków ulicy Środkowej i założenia Nowej Pragi, a także robotniczo-przemysłowej tożsamości tej części Warszawy.

W związku z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru zabytków odbyły się konsultacje społeczne, w wyniku których Stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi, Towarzystwa Przyjaciół Pragi, Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu złożyły pisma rekomendujące objęcie ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych elewacji frontowej, jako ”obiektu istotnego dla dziedzictwa Pragi”, jako „jednego z najstarszych reliktów powstawania i zagospodarowywania tego rejonu Warszawy”.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 2 z 249

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g