Oświadczenie MWKZ w sprawie niewpisania do rejestru zabytków wiaduktów nad ul. Obozową i Zawiszy w Warszawie

poniedziałek, 26 czerwca 2017 10:25

Po starannym przeanalizowaniu sprawy, podpisałem decyzję o niewpisaniu do rejestru zabytków wiaduktów nad ulicami Obozową i Zawiszy w Warszawie.

Obydwa wiadukty zgodnie ze złożonym pisemnym zobowiązaniem inwestora zostaną starannie rozmontowane i translokowane, to znaczy przeniesione na nowe miejsce. Translokacja zabytków jest zabiegiem w pełni dopuszczalnym przez doktrynę konserwatorską, jak i przez obowiązującą ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Jednocześnie w tym samym miejscu zostaną zachowane podpory i inne fragmenty budowli. W mojej ocenie zapewnia to dostateczną ochronę obydwu wiaduktom, które są chronione poprzez włączenie ich do ewidencji zabytków. Aby uzyskać gwarancję ochrony budowli poprosiłem inwestora o złożenie pisemnego zobowiązania o przeniesieniu obydwu wiaduktów w nowe miejsce.

Jednocześnie stwierdzam, że zadaniem konserwatora jest planowe zarządzanie dziedzictwem. Dlatego też przyjęte rozwiązanie zachowuje wiadukty, a jednocześnie umożliwia przeprowadzenie zaplanowanej i rozpoczętej już inwestycji. Dalsze wstrzymanie prac przy wiaduktach spowodowałoby opóźnienie inwestycji i ogromne straty finansowe, a jednocześnie nie zapewniałoby lepszej ochrony wiaduktom niż ich przeniesienie i zachowanie przyczółków i innych elementów budowli, co zostało starannie zaplanowane. Ochrona wiaduktów z zachowaniem ich w tym samym miejscu byłaby prawdopodobnie możliwa, ale przed rozpoczęciem planowania inwestycji, a więc dużo wcześniej. Obecnie na takie rozwiązanie jest już za późno.

Zarządzany przeze mnie urząd będzie kierował się odpowiedzialnością i planowym działaniem. Każda decyzja będzie starannie przeanalizowana i podjęta po długim namyśle.

Będę zdecydowanie przeciwstawiał się działaniom, które wprowadzają chaos i szkodzą zabytkom zamiast je chronić. Będę dążył do odbudowy zaufania urzędu konserwatorskiego, który musi być przewidywalny, jego działania powinny być planowe, a decyzje nie mogą powodować niepotrzebnych konfliktów, co niestety często zdarzało się w przeszłości. Współczesna ochrona zabytków nie jest przeciwstawianiem się wszelkim zmianom, ale przemyślanym zarządzaniem dziedzictwem, co będę konsekwentnie realizował.

Urząd konserwatorski musi budzić zaufanie i planowo chronić dziedzictwo, co ma być podstawą mojej polityki konserwatorskiej.

Decyzja o niewpisaniu do rejestru zabytków [pdf.]
prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

 

Kolejny zabytek w woj. mazowieckim

środa, 21 czerwca 2017 15:14

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków Kopca Kościuszki, zlokalizowanego w miejscowości Polik (gm. Maciejowice) z uwagi na zachowane wartości historyczne.

Kopiec usypano w 1861 r. z inicjatywy maciejowickiego wikarego ks. Józefa Burzyńskiego, w miejscu zranienia i pojmania do rosyjskiej niewoli Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Maciejowicami 10 października 1794 r. W 1917 r., w setną rocznicę śmierci naczelnika, na kopcu umieszczono drewniany krzyż. Na wykonanym z łamanych kamieni polnych cokole krzyża umieszczono dwie kamienne tablice pamiątkowe z napisami; od przodu „15.X.1817 – 15.X.1917/KRZYŻ TEN WYSTAWIONY/W SETNĄ ROCZNICĘ ZGONU/TADEUSZA KOŚCIUSZKI/NA MIEJSCU GDZIE WIELKI WÓDZ/PRZELAŁ SWOJĄ KREW ZA WOLNOŚĆ/OJCZYZNY” i z tyłu: „NA CZEŚĆ BRACI/ POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ/ 10 PAŹDZIERNIKA/1794/ ROKU”. Obecny kopiec liczy 1,5 m wysokości i 9 m średnicy. Prawdopodobnie znajduje się w miejscu zbiorowej mogiły powstańców. Od połowy XIX w. aż po czasy współczesne, do Krępy udawały się liczne patriotyczne manifestacje. Najsłynniejszą była manifestacja patriotyczna z 10 października 1861 r., której organizatorami było lokalne duchowieństwo oraz Stanisław Kostka hr. Zamoyski. Krępa wymieniana jest w wierszu „Wiosenne świty”, oraz w opowiadaniu „Mogiła” Stefana Żeromskiego, w których znajdujemy opisy miejsc związanych z martyrologią tych terenów.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Oświadczenie MWKZ w sprawie wpisu zbiorów FSNT-NOT do rejestru

piątek, 26 maja 2017 12:15

Po starannym przeanalizowaniu sprawy podjąłem decyzję o wpisie do rejestru zabytków ruchomych, zbiorów zabytków techniki, będących w posiadaniu Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznej (FSNT-NOT) z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Jestem głęboko przekonany, że pomoże to uchronić zbiory przed rozproszeniem i zagrożeniem zniszczenia.
Uważam, że zbiory zabytków techniki są naszym narodowym dobrem. Są także dowodem wkładu Polaków i polskiej myśli technicznej w rozwój naszego kraju, Europy i świata. Pokazują nasze osiągnięcia w różnych dziedzinach. Dlatego też należy je chronić i dbać, aby nie uległy rozproszeniu. Liczę, że w przyszłości zbiory znajdą godne miejsce w Narodowym Muzeum Techniki, gdzie będą dostatecznie chronione, udostępniane i badane.


prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

 

Strona 1 z 241

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g